Thuốc Diệt Kiến Gián Sinh Học

15.000 

  • Thuốc diệt kiến gián
  • Không mùi hôi
  • Dễ sử dụng
  • Hiệu quả cao