Bả diệt kiến BTK – Thuốc diệt kiến tận tổ

12.000 

  •  Nhà sản xuất: RVAC
  •  Nhà phân phối: CTY Minh Long
  •  Thành phần: Phenypyrazole
  •  Tỷ lệ pha/HDSD: Dạng bột, rải cho kiến ăn
  •  Công dụng: Diệt kiến
  •  Hạn sử dụng: 2 năm