Keo dính chuột dạng hộp gỗ – Bẫy được chuột lớn

30.000 

  • Nhà sản xuất: Công ty Hoàng Gia Phương Đông
  •  Nhà phân phối: CTY Minh Long
  •  Tỷ lệ pha/HDSD: Dính chuột
  •  Công dụng: Bẫy chuột
  •  Hạn sử dụng: 2 năm