Các phương pháp thực hành phòng chống ruồi hiệu quả

cách diệt ruồi

Ruồi sẽ gây khó chịu cho người lúc làm việc và nghỉ ngơi. Ruồi mang chất bẩn trên thân, chân, vòi… làm bẩn cả trong và ngoài nhà. Ruồi có thể truyền các bệnh bởi vì chúng tự do kiến thức ăn trên các thức ăn của người và chất dơ bẩn. Đa số các mầm bệnh do ruồi truyền đểu nhiễm trực tiếp qua đường thức ăn, nước uống, không khí, tay và sự tiếp xúc giữa người và người. Với các mối nguy hại từ ruồi thì việc áp dụng các biện pháp để phòng chống ruồi là điều rất cần thiết. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn tới các bạn các phương án diệt ruồi, phòng phống ruồi như sau:

Chuẩn bị các dụng cụ cũng như hóa chất diệt ruồi

  • Đĩa đựng mồi bã diệt ruồi
  • Các loại mồi bã.
  • Bẫy dính ruồi.
  • Bìa, tấm gỗ kích thước 50 x 50 cm để đánh giá hiệu quả biện pháp diệt ruồi.
  • Các hóa chất diệt ruồi.

Thực hành các biện pháp diệt ruồi, phòng chống ruồi

1. Cải thiện môi trường

– Làm mất hoặc làm giảm ổ đẻ của ruồi như: ở các chuồng trại chăn nuôi gà, lợn; bãi rác, quanh lò mổ…

  • Thường xuyên dọn dẹp chuồng trại, chôn lấp, xử lý phân, rác…
  • Phun hóa chất diệt côn trùng lên bãi rác.
  • Ủ phân, rác kín bằng trát bủn dảy 3 – 5 cm để ruồi không phát triển.

– Làm giảm nguồn thu hút ruồi tử nơi khác đến:

  • Nhà ăn, nhà bếp, nhà ở không để các thức ăn thu hút ruồi.
  • Giảm sự tiếp xúc của người với ruồi: ngủ trong màn. Nhà có lưới che chắn côn trùng.

2. Sử dụng các loại bẫy ruồi

Bẫy dẫn dụ: dùng những chất thu hút ruồi đến mà không bay ra được

Bẫy dính: Dùng chất dính phết đều lên giấy hay tấm nhựa đặt những nơi có ruồi, ruồi đến đậu dính vào, bẫy dính bán nhiều trên thị trường

3. Sử dụng thuốc diệt ruồi:

– Sử dụng các hóa chất diệt ruồi có thể tạm thời chống ruồi rất nhanh khi có dịch tả, kiết lỵ, hoặc dịch đau mắt.

– Hộp xông hơi: Hóa chất diệt côn trùng bốc hơi là dichlorvos được thấm vào một tấm chất liệu thích hợp đựng trong hộp có bán trên thị trường, hiệu quả 3 tháng trong điều kiện ít gió, trong phòng khoảng 15 – 30 m3 (theo Rozeridaal, 1997).

– Phun tồn lưu: Chỉ những chỗ quan sát thấy ruồi đậu mới phun hóa chất tồn lưu, chủ yếu được tiến hành ở chuồng súc vật ở nông trại.

– Mồi bã để diệt ruồi: Dùng các mồi bả diệt ruồi Vipesco, Bayer… theo hướng dẫn sử dụng để diệt ruồi tại gia đình.

Có thể bạn quan tâm sản phẩm: thuốc diệt ruồi

Tổng Kết

Tính số lượng tuổi trưởc và sau khi áp dụng biện pháp. Đếm ruồi trên một đơn vị diện tích: người ta thường dùng tấm phên hay giá gỗ để đếm ruồi. Giá gỗ đặt ở nơi có ruồi và đếm số lượng ruồi đậu trên đó trong một đơn vị thời gian cố định (15 hay 30 giây hoặc 1 phút) tùy theo khả năng người theo dõi.

0/5 (0 Reviews)